فرصت های شغلی

دفتر مرکزی ( تهران) :
1- طراح : مسلط به فضابندی و مبلمان اداری ( پارتیشن) با 5 سال سابقه کار
2- کارشناس فروش : تجربه درفروش محصولات مبلمان اداری با 5 سال سابقه کار
3- منشی : دارای دیپلم نقشه کشی 

شعبه تبریز : 
1- طراح : مسلط به فضابندی و مبلمان اداری (پارتیشن) با 5 سال سابقه کار

 

مسلط به فضابندی و مبلمان اداری ( پارتیشن)

شرایط احراز :
5 سال سابقه کاری
منشی

شرایط احراز :
دارای دیپلم نقشه کشی
تجربه درفروش محصولات مبلمان اداری

شرایط احراز :
5 سال سابقه کاری
مسلط به فضابندی و مبلمان اداری (پارتیشن)

شرایط احراز :
5 سال سابقه کار
 
 جهت همکاری با آپادانا رزومه کاری خود را به Nader.jaderi@yahoo.com ارسال فرمایید