مسلط به فضابندی و مبلمان اداری ( پارتیشن)

شرایط احراز :
5 سال سابقه کاری

فرم استخدام


لطفا اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید.
توجه : فیلد هایی که با ستاره * مشخص شده اند، ضروری می باشند.

مشخصات فردی و آدرس


سطح تحصیلات

لطفا اطلاعات مربوط به آخرین مدرک تحصیلی خود را در جدول زیر وارد نمایید.
مقطع تحصیل رشته تحصیلی نوع محل تحصیل نام محل تحصیل درحال تحصیل؟
بلی

مشخصات درخواست همکاری

لطفا مشخصات درخواست همکاری خود را با استفاده از جدول زیر تکمیل نمایید.
فرصت شغلی در آپادانا حقوق مورد نظر تاریخ آماده کار ماموریت
طراح بلی


سوابق شغلی ( تکمیل این بخش اختیاری می باشد )

لطفا اطلاعات مربوط به سوابق شغلی خود را توسط جدول زیر تکمیل نمایید.
توجه : جهت ثبت سوابق بیشتر روی دکمه در خانه آخر جدول کلیک نمایید.
نام سازمان نوع فعالیت نوع همکاری سمت تاریخ شروع مدت همکاری علت ترک کار حقوق بیمه
بلی

مهارت های کامپیوتری ( تکمیل این بخش اختیاری می باشد )

لطفا در این بخش ، درباره مهارت ها و تخصص های کار با رایانه را وارد نمایید.
توجه : جهت ثبت موارد بیشتر روی دکمه در خانه آخر جدول کلیک نمایید.
عنوان میزان تسلط اخذ مدرک
بلی

زبانها خارجی ( تکمیل این بخش اختیاری می باشد )

لطفا مهارت های زبانهای خارجی خود در جدول زیر تکمیل نمایید.
توجه : جهت ثبت موارد بیشتر روی دکمه در خانه آخر جدول کلیک نمایید.
زبان خارجی خواندن نوشتن صحبت کردن ترجمه اخذ مدرک
بلی

مشخصات معرف ( تکمیل این بخش اختیاری می باشد )

در صورت وجود شخص معرف، لطفا مشخصات ایشان را در جدول زیر وارد نمایید.
نام نام خانوادگی شغل نسبت شاغل در آپادانا
بلی

ضمیمه کردن فایل رزومه ( تکمیل این بخش اختیاری می باشد )

در صورت تمایل لطفا لطفا رزومه خود را با یکی از پسوند های « DOC، DOCXو PDF » در فیلد زیر انتخاب نمایید.