دانلود کاتالوگ محصولات

صندلی های نیلپر

ویژگی های محصول:
  • طراحی مدرن و چشم نواز
  • طراحی بر مبنای اصول ارگونومی
  • قابل ارائه با کليه روکش های پارچه، چرم صندلی و روک شهای پلاستيک
  • استهلاک ضربات به کمک حالت مناسب نشيمن – پشتی
  • حرکت هماهنگ پشتی و نشيمن به صورت مماس بر بدن مطابق با اصول ارگونومی
  • بهر هگيری از مکانيزم فنری تغيير زاويه پشتی، متناسب با وزن بدن
  • بهر هگيری از ضربه گير پلاستيکی زير پايه جهت جلوگيری از لقی يا سرخور
 

                                     انواع محصولات